Medicina holística

La Medicina Holística estudia l’ésser humà globalment, com un ens animat per una força vital que interactua dinàmicament amb el seu entorn (del qual en depèn), a diferència de la Medicina Alopàtica, que tracta el cos humà com un conjunt d’estructures independents i aïllades del medi on es desenvolupa.

És una ciència que no solament tracta la malaltia ja establerta, sinó que la seva funció principal serà la de mantenir l’equilibri entre la persona i el seu entorn, de manera que no enmalalteixi. Si podem restablir aquest equilibri tenint en compte la part física, emocional i energètica, la malaltia es guarirà.

La Medicina Holística considera que, quan els símptomes es manifesten, la malaltia ja porta un llarg camí recorregut en el temps i que tractant només els símptomes provocarem que la malaltia busqui una altra via d’expressió a la vegada que el procés empitjora, entrant així en un cercle sense fi.

La Medicina Holística també donarà al pacient el coneixement i les eines per fer-se càrrec de la seva pròpia salut. En un tractament Holístic, la voluntat de curació i la implicació del pacient és vital per a l’èxit del tractament.972 101 501 / 662 571 727 sauc.terapies@gmail.com